• Русский
  • Svenska
  • ENG
  • FI

Sanomalehdet

Alta löydät yleisiä ohjeita painovalmiiden sanomalehtitiedostojen tekemiseen

Vakiotuotekokojamme ovat tabloid, leikattu tabloid, ns. MOI-koko ja broadsheet sanomalehtikoot.

Sivukoko ja leikkuuvarat
Sanomalehtituotteessa on huomioitava, että painokoneen vetorissoista johtuen väripintoja ei voida käyttää julkaisun ulkoreunoihin asti. Olemme määritelleet suositeltavat ulkovarat eli marginaalit. Näiden varojen sisälle jäävää aluetta kutsutaan painopinnaksi.

Tabloid 280 x 400 mm, jossa marginaalit 13 mm joka reunassa. (Painopinta siis 254 x 374 mm.)
Broadsheet 400 x 560 mm, jossa marginaalit sivuilla 13 mm ja ala- ja yläreunoissa 10 mm. (Painopinta siis 380 x 534 mm.)

Tabloid-aukeama
Tabloid-lehdessä voidaan taitossa hyödyntää sisämarginaali eli sisämarginaalien alueelle voidaan sijoittaa tekstejä ja kuvia.

Linjojen paksuus
Määrittele julkaisussa käytettyjen linjojen paksuus joko pisteinä tai millimetreinä. Pienin suositeltu linjanpaksuus on 0,25 pistettä. Emme suosittele ohuiden linjojen käyttöä rasteroituina tai monivärisinä. Negatiivisten linjojen minimipaksuus on 1 piste.

Valkoinen negateksti
Käyttäessäsi valkoista negatekstiä väripinnalla suosittelemme käytettävän vähintään 8 pt tekstikokoa ja lihavaa kirjasinleikkausta. Päättettömät, tasapaksut kirjasintyypit erottuvat paremmin kuin päätteelliset kirjasintyypit. Näin vältät mahdolliset ongelmat painossa tapahtuvien osavärien kohdistumisen kanssa.

Värimääritykset
Lähtökohta: Kaikki mahdolliset värit muodostuvat sekoittamalla neljää painoväriä, jotka ovat cyan (sininen), magenta (punainen), yellow (keltainen) ja black (musta). Määrittele siis kaikki julkaisussa käyttämäsi värit CMYK-muodossa (prosessiväreinä).

Voimakkaan mustan aikaansaamiseksi suuremmille väripinnoille voit käyttää värimääristyksenä ns. rikasta mustaa: 100% musta K, 50% cyan C, 30% magenta M, 20% yellow Y.

Päällepainatus (Overprint)
Overprintillä tarkoitetaan värien painamista toistensa päälle. Dokumentin taitto-ohjelmassa määritetään, onko elementti päällepainava vai ei. Oletusarvona värillisten elementtien ei pitäisi olla päällepainavia. Kokkolan sanomalehtipainon pdf:n rippauksessa on oletusarvoisesti säädetty 100% musta painamaan muiden värien päälle. Asetus on valittu, koska musta leipäteksti on usein sijoitettuna väripinnan päälle. Jos väripinta avataan mustan tekstin alta, niin jo pienetkin painon kohdistusheitot häiritsevät tekstin lukemista. Tämä asetus aiheuttaa kuitenkin käytettäessä mustia pintoja kuvien päällä seuraavanlaisen ilmiön. 100%:n mustan alta näkyy kuvan sävyjä, koska musta ei täysin pysty peittämään alla olevaa kuvaa. Palkin tummuus vaihtelee kuvan tummuuden mukaan. Tilanteen voi korjata muuttamalla palkin sävyn muuksi kuin 100% musta:
- lisätään 5% cyan -> värimääritys 100% black + 5% cyan
- käytetään rikasta mustaa -> 100black, 50cyan, 30magenta, 20yellow
- värinä käytetään 99% mustaa
HUOM! Mustan leipätekstin värin tulee koostua pelkästään 100% mustasta.

Fontit
Suositeltavaa on käyttää Adobe Type1 ja OpenType -fontteja. Kun teet julkaisuohjelmasta pdf- tai postscript-tiedostoa, sisällytä siihen kaikki käyttämäsi fontit. Konvertoi taittoon linkitettyjen EPS-tiedostojen sisältämät fontit poluiksi. Älä käytä ns. järjestelmäfontteja. Ne ovat eri käyttöjärjestelmäversioissa hieman erilaisia ja saattavat aiheuttaa tekstin tavuttumisen väärällä tavalla tai merkkimuunnoksia jopa pdf-tiedostoissa.

Kuvien käyttö
Sanomalehtipainon käytettävä kuvaresoluutio on 200 ppi (normaali sanomalehtipaperi) ja 240 ppi (erikoissanomalehtipaperi). Käsittele kuvat aina RGB-muodossa. Muuntaessasi Photoshopissa kuvan RGB:stä CMYK-muotoon, voit käyttää suosittamaamme icc-profiilia: ISOnewspaper26v4.icc. Sen voi myös käydä lataamassa PrePress Studion nettisivuilta osoitteesta www.prepress.fi -> värinhallinta -> profiilipankki.
Profiilia ei tarvitse tallentaa mukaan kuvaan, sitä tarvitaan ainoastaan RGB->CMYK käännökseen. Kuvien värimuodon pitää olla CMYK siinä vaiheessa, kun teet painovalmista PDF:ää. Mikäli julkaisuusi on jäänyt RGB-kuvia, kääntää prepress-järjestelmä ne osin hallitsemattomastikin CMYK-muotoon.

Jos kuvaresoluutio on ohjearvon mukainen, voit skaalata kuvaa julkaisussa 50–130% välillä. Suurempi kuvakoon muutos heikentää painetun kuvan laatua. Jos kuvaa on tarkoitus pienentää enemmän kuin 50%, tee muutos kuvankäsittelyohjelmassa. Jos kuvan suurennos on yli 130%, suosittelemme originaalin uudelleen digitoimista.

Linkitä kuvat julkaisuun. Mikäli sijoitat kuvan julkaisuun siten, että kuvasta muodostuu täydellinen kopio julkaisun sisälle, lisää se turhaan tiedoston kokoa.

Värinhallinta
Taitto-ohjelmissa on mahdollista simuloida painatusta asettamalla värinhallinta päälle sekä valitsemalla oikea CMYK-profiili. Värinhallinta on otettava kuitenkin pois päältä viimeistään siinä vaiheessa, kun alat tehdä PDF tai postscript-tiedostoa. Näin otat värinhallinnan pois päältä / InDesign CS3:
• Siirry InDesignin väriasetuksiin (Colour Settings)
• Kohdasta Settings valitse vaihtoehto: Emulate Adobe InDesign 2.0 CMS Off
• Hyväksy asetus painamalla OK