• Русский
  • Svenska
  • ENG
  • FI

Ympäristö

Lönnberg pitää huolta ympäristöstä

Lönnbergin kanssa voit tehdä yhteistyötä hyvällä mielellä. Lönnbergille on sertifioidun laatujärjestelmän lisäksi myönnetty EU-ympäristömerkki, Joutsenmerkki ja PEFC- ja FSC-merkit. Merkit takaavat sen, että Lönnberg kehittää jatkuvasti toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi, jotta emme kuluttaisi turhia luonnonvaroja.

Asiakkaidemme on helppo valita ekologisesti parempia materiaaleja sekä viestiä ympäristövastuullisesta toiminnasta käyttämällä merkkejä painotuotteissaan.

Lisätietoja ympäristöasioista saat yhteyshenkilöltäsi tai Lönnbergin ympäristöasioista vastaavalta tuotanto- ja laatupäälliköltä Jani Ojaselta 09-7511 8333 tai 040-761 4601.

EU-kukka

EU-ympäristömerkki
 

Lönnbergille myönnettiin Euroopan ensimmäisenä arkkipainona EU-kukan käyttöoikeus. EU-kukka on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Se kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä puolueettomasti.

EU-kukka myönnetään tiukat ympäristökriteerit täyttäville tuotteille ja palveluille. Vaatimustaso on asetettu sellaiseksi, että vain 10–20 prosenttia tuotteista tuoteryhmän sisällä voi saada EU-ympäristömerkin. Merkin käyttö edellyttää lisäksi, että työt painetaan ympäristömerkin vaatimukset täyttäville paperille.

Arvioitavia näkökohtia ovat muun muassa energiankulutus, vesien ja ilman pilaantuminen ja jätteen syntyminen. Selvityksen on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon uusin teknologinen kehitys. Kriteerit ovat huomattavasti tarkempia kuin Joutsenmerkissä.

ymp3

Joutsenmerkki
 

Lönnberg Printille on myönnetty painolaitoksen ja painotuotteiden pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkki asettaa painotalon tuotannolle ja tuotteille tiukat ympäristövaatimukset.

Joutsenmerkityksi painotaloksi pääseminen on vaatinut pitkäjänteistä panostusta ympäristöä säästäviin tuotantomenetelmiin ja -materiaaleihin. Joutsenmerkin käyttöoikeuden saaminen edellyttää muun muassa liuottimien käytön vähentämistä, entistä ympäristöystävällisempien kemikaalien käyttöä ja talteenottoa sekä lajitteluun perustuvaa tehokasta jätehuoltoa. Merkin käyttö edellyttää lisäksi, että työt painetaan ympäristömerkin vaatimukset täyttäville paperille.

Painotalon sekä painotuotteiden Joutsenmerkit täydentävät oleellisesti painojemme sertifioitua ISO 9001 -laatujärjestelmää.

PEFC ja FSC

PEFC- ja FSC-merkit
 

Lönnberg sai Suomen ensimmäisenä tilauskirjapainona PEFC- ja FSC-alkuperäsertifikaatit. PEFC- ja FSC-merkit osoittavat painotuotteeseen käytetyn puuraaka-aineen olevan peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä.

Asiakkaillamme on mahdollisuus hyödyntää mahdollisimman laaja valikoima raaka-aineen ympäristöarvot huomioivia papereita, kartonkeja ja pahveja. Painotuotteeseen liitetty alkuperäsertifikaatti kertoo myös siitä, että kirjapaino seuraa ja valvoo hankkimansa paperin alkuperää ja on luonut luotettavan seurantajärjestelmän alkuperän varmistamiseksi.